Pilates

Lloc Casal de la Gent Gran.

Horari.  Dimarts i Dijous   de  9  a  10 del matí.

Encarregada: Anna Sánchez.   Tel. 679 707 599.

Les condicions econòmiques consultar-les amb la interessada i per a la resta d’informació  a l’Esplai.