Bingo

El Bingo continua tot el mes de Juliol del 2019.(  L’Agost Festa)

Nova temporada. El Bingo torna a començar el dia 6 d’Octubre del 2018

Aquesta activitat es fa cada dissabte a les 6 de la tarda i al Casal de la Gent Gran. Té una bona acceptació i hi acudeix un bon nombre de persones.

Les jugades són d’un import reduït, normalment de  50 cts.

Els premis són en espècie. Capses de galetes, vi, cava, i a l’última partida el premi és una espatlla de pernil. En aquest cas l’import de la cartolina és d’un euro.

Hi ha força ambient i es passa una estona agradable.

Responsable:  l’Esplai