Puntaires

Lloc: Casal de la Gent Gran.  Activitat gratuïta.

Responsable: Maria Serra

Horari: Tots els dimarts de 3 a 6.

Un passatemps bonic, a l’hora que també s’aprenen moltes coses. Ambient agradable i senzill.