DVD, s de Teatre Musical i Trobada Corals

Ja hi ha a la venda els DVD,s de l’Obra de teatre musical Hotel Balneari Mirasol.

També hi ha els de la 5à. Trobada de Corals.     TOTS AL PREU DE 10,-. €

 

A més hi ha els DVD,s de les actuacions passades, tant de teatre musical, com de la Coral.    Pot ser un bon regal per algú.  El preu dels DVD,s antics és de 5,- €