Cada persona que forma part de la junta de l’Esplai té assignada una tasca o activitat de la que és directament responsable, a més de col·laborar en les dels companys.

President:
Pere Crusellas. És el representant dels socis davant les institucions i ha de vetllar i controlar totes les tasques de la junta.

Vice president:
José Nocete i Linares Supleix al president en les seves absències i executa les tasques que aquest li encomana. Té a càrrec seu l’organització dels viatges

Secretari:
    (vacant)                  . Executa les funcions típiques se tot secretari portant el control de les actes i dels socis.

Tresorer:
Josep Camprubí. Funcions típiques de tresoreria. Cobraments, pagaments i control econòmic exhaustiu.

Vocals: Realització de les tasques que se’ls encomanen.

 • Dolors Ollé. Club de lectura.
 • Filo Creus.  Té encomanada la gestió dels Balls (amb la col·laboració de 4 ó 5 companys més).
 • Pere Puig Caminades de Salut.
 • Joaquim Bañeza: Logística de l’Esplai i sardanes.
 • Josep Muñoz. Col·laboració en el Ball, Festes  i Espectacles.
 • Joan Roma: Ball, Espectacles, Compres. Cursos de Pintura
 • Lluïsa Soler: Informàtica, propaganda, Regió 7.
 • Pepita Montaña: Control entrades al ball i espectacles. Oficina de l’Esplai.
 • Pere Genescà: Feines de muntatge, reparacions, bar, ball Dos de Gener
 •  Manuel Parreño i Jiménez.   Col·laboració general               
 • Pilar Seuba i Puigdellibol. Col·laboració general en grups treball

 

 

Col.laboradors de l’Esplai

 • Maria Serra , puntaires
 • Núria, Activem-nos i respirem
 • Maria  Jiménez Molina, Patchwork
 • Josep Girabal,  Català
 • Pilar Gironès, Bones Mans
 •  Carmen Carrillo, sevillanes
 • Jaume Costa, teatre musical
 • Eli Carracedo, Grup de Cant.
 • Josep Manubens. Cant Coral
 • Joan Roma. Pintura